Vzdelávanie

Prečo sa človek chce vzdelávať?

Príroda nám dala do vienka zvedavosť a nedokonalý rozum, ktorý sa dokáže zdokonaliť. Preto neustále napĺňame svoju túžbu po poznaní, hnacou silou neustávajúceho ľudského bádania.

 

Čo všetko robíme?

Organizujeme:

- Vzdelávacie Semináre a Workshopy pre odbornú aj laickú verejnosť

- Vzdelávacie Kurzy pod vedením domácich aj zahraničných lektorov (jednodňové, viacdňové)

- Pobyty a Sústredenia (Joga wellness pobyt, Športové a Zážitkové pobyty)

- Prednášky a vzdelávanie pre firmy a športové kluby 

...

Aktivity vieme prispôsobiť Vašim individuálnym potrebám.