Pilates

Prečo práve Pilates?

Spojenie tela a mysle za pomoci dychu, pohybu a ostatných Pilates princípov ako koncentrácia, koordinácia, plynulosť, kvalita sa aktivuje hlboké svalstvo, spevní sa telo a vytvorí sa návyk správneho držania tela aj v bežnom živote.