Medical Joga

Prečo práve Joga MEDICAL?

Tak ako joga je symbolom harmónie a vnútorného vyrovnania, medical joga predstavuje balans medzi flexibilitou a silou. Je to súbor  strečingových/mobilizačných cvičení a stabilizačných/silových. Medical joga prísne rešpektuje Vaše anatomické danosti. Učí naše telo načuvať svojim možnostiam a našu myseľ pokoju a vnímavosti.