Fyziotréning

Čo to všetko zahŕňa?

Je komplex fyzioterapeutických a tréningových techník, ktoré rešpektujú individuálne potreby a anatomické danosti. Hlavným cieĺom je skvalitnenie pohybu a jeho správne vykonávanie, práca s bolesťou, zlepšenie celkového fyzického a mentálneho stavu. Fyziotréning je pohybové vzdelávanie, ktoré aplikujeme do všetkých opakovaných denných činností k dosiahnutiu odstránenia bolesti a skvalitnenia každodenného života.  Dosahovanie cieľov budujeme na pevných základoch.