KTO SME ?

 

 

Sme tím energických nadšencov s každodenným záujmom o telo, myseľ, dušu.

Energia je to, čo privádza všetko do pohybu.

Pohyb je našou každodennou potravou, ale aj vyjadrením emócií a pocitov. 

Pohyb je pre nás umenie života.

Preto je práca pre nás poslaním, v ktorom učíme nie len seba, ale hlavne našich pacientov, klientov, priateľov vnímať svoje telo, myseľ, dušu a splnohodnotniť každodenný život.