Cenník

Kurzy, semináre, workshopy

Pohybový rozvoj dieťaťa 3-5 rokov "Malkáči"
4 týždňový kurz
45.00 €
Pohybový rozvoj dieťaťa 6-11 rokov "Veľkáči"
4 týždňový kurz
45.00 €
Kurz Diastáza - Čo s ňou?
Skupinové cvičenia
6 mesiacov/6x stretnutie 80.00 €
Iné vzdelávacie aktivity
Rôzne
Cena podľa typu aktivity 0.00 €
Zdravý chrbát
Skupinové cvičenie
10x cvičenie 60.00 €