Detská fyzioterapia ako súčasť tvojho sveta. Ako to všetko vzniklo?

Už na základnej škole som vedela, že chcem prácu, pri ktorej budem niekomu pomáhať, tak som si zvolila strednú školu odbor masér. Tam mi bolo hneď jasné, že chcem byť fyzioterapeut. Počas školskej praxe vo fakultnej nemocnici som však zistila, že práca s deťmi je mi bližšia ako práca s dospelými. Detský svet je pre mňa zaujímavejší, hravejší, zábavnejší, bezstarostnejší a počas cvičenia s deťmi sa sústredim iba na ne, v tej chvíli neriešim dospelácke problémy a cítim sa dobre. Mám to rada.

Prečo by sa mali deti hýbať už odmalička?

V dnešnej dobe naše deti trávia priveľa času sedením buď v školských laviciach, v aute, autobusoch, pri domácich úlohách a neostáva čas na pohyb alebo je ho len príliš málo. Tým pádom si to odnesie naše telo a pohybové návyky, ktoré sa formujú už v ranom detstve a nesieme si ich so sebou az do dospelosti a ešte ďalej.

Deti majú síce veľa zaujímavých aj iných ako pohybových krúžkov, čo je super, ale netreba vynechávať ani tie pohybové. Pri pohybe sa totiž dieťa (okrem iného) uvoľní, zbaví sa stresu a naberie novú energiu, začnú sa vyplavovať endorfíny a dieťa sa cíti štastnejšie. Šťastné dieťa = šťastný rodič a rovnako aj naopak :)

V čom pomáha detská fyzioterapia dieťaťu?

Detská fyzioterapia poskytuje pevný základ k tomu, aby sa dieťa vyvíjalo zdravo. Pomáha predchádzať vážnejším pohybovým problémom v budúcnosti, ktoré trápia v dnešnej dobe mnoho dospelých. Predchádzať nevhodným pohybovým návykom a stereotypom ešte v mladšom veku.

Nepomáha len dieťaťu, ale aj rodičom ako sa správne hýbať a používať svoje telo.

Tým, že dieťa objaví nové pohybové schopnosti, naučí sa hýbať, týmto všetkým ho formujeme k tomu, aby bol pohyb už prirodzenou súčasťou jeho života, aby to bral ako samozrejmosť a nie ako povinnosť.

V čom sa odlišuje detská rehalibitácia od rehabilitácie s dospelými?

Cvičenie prebieha hravou formou, aby to dieťa bavilo a aby sa prirodzene rado hýbalo, cvičilo a trávilo čas aj aktívne. 

Väčšinou začnú dospelý chodiť na rehabilitáciu a navštívia fyzioterapeuta až keď nejaký zdravotný problém už majú, častokrát to neriešia dostatočne skoro. U detí je to iné. Rodičia konajú už preventívne, je samozrejmosť, že každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie (ajkeď aj tu je dôležitá rovnováha, netreba to preháňať so sledovaním a porovnávaním či už s rovesníkmi alebo s knižkami. Každé dieťa je jedinečné a vývíja sa vlastným tempom). 

Nie je lepší pocit, ked vidíte, že sa dieťa už doma teší, že ide cvičiť a hýbať sa a nechodí tam z nutnosti preto, že musí.

Keď príde na terapiu dospelý, fyzioterapeut už vopred vníma a cíti, kedy je to z nutnosti, že musí, naopak, u detí pociťujeme radosť, hravosť a nedočkavosť, kedy už konečne vstúpi do telocvične a začne cvičiť.

Žiadna hodina s deťmi nikdy nie je rovnaká, každá je iná, no má spoločné črty a tými sú kopec srandy, úsmev, štastie dieťaťa, občas aj nejaká neplecha alebo vzdor (s ktorým si však za tie roky práce s deckami viem hravo poradiť - ajkeď niektoré deti si človek musí dlhšie získavať, vždy to časom ide:)

Čo si deti osvoja a čo sa naučia?

Všeobecným cieľom detskej fyzioterapie je zdravý psychomotorický vývoj dieťaťa, objavenie nových pohybových schopností a zručností, prevencia chybného držania tela, škola chrbta, spevnenie svalstva, pomáha predchádzať nevhodným pohybovým návykom a stereotypom ešte v mladom veku. Prípadne riešenie vážnejších zdravotných problémov.

Nasmerovanie rodičov, ako správne nastimulovať dieťa k zdravému pohybu, správna manipulácia s bábätkom, podpora a rozvoj psychomotorického vývoja dieťaťa.

Čo ak už dieťa nejaký pohybový problém má? Aký je postup terapie?

Ak dieťa má konkrétny pohybový problém a prípadne už aj bolo vyšetrené nejakým špecialistom, je vhodné konzultovať stav aj s detským fyzioterapeutom, nakoľko sa takýto terapeut vie pozrieť na dieťa komplexne a dokáže zostaviť vhodnú terapiu, postup, prípadne cvičebný plán konkrétne pre dané dieťa a danú diagnózu. Priebeh detskej fyzioterapie vždy prispôsobujeme veku a individuálnym potrebám detičiek.

V poslednom období vnímame väčší záujem rodičov o zdravší pohybový vývoj detí, 

Častokrát nás navštevujú, aby zistili, či sa dieťa správne vyvíha, či rodič postupuje správne pri podpore jeho vývoja. Máme z toho radosť, pretože je lepšie prísť a uistiť sa, že postupujeme správne ako zanedbať zdravotný stav dieťaťa a neprísť vôbec.

Od akého veku môže prísť dieťa na detskú fyzioterapiu?

Pokiaľ si to zdravotný stav žiada, kľudne aj od novorodeneckého veku, cez bábätkami, skôlkarov, školákov, adolescentov, pubertiakov až po dospelosť.