Meditácia - Kľúč k vnútornej rozvahe s Nikou

Pozrieť Event na FB

Datum: 11. 06. 2021

Čas: 19:00 - 20:00

Popis:

Meditácia, kde si ukážeme ako môžeme prostredníctvom meditácie harmonizovať naše citové telo a podporiť vnútornú rozvahu. Pretože čím viac harmónie máme v našom vnútri, tým viac harmónie a rozvahy vnášame aj do vzťahov s našim okolím.

Základný vzťah, ktorý určuje kvalitu všetkých ostatných vžťahov je vzťah k SEBE samému, vzťah JARLO. Meditácia je jeden zo silných a efektívnych nástrojov ako prijať zodpovednosť za svoj život tým, že sa začneme meniť. ZVNÚTRA.

  

*Táto meditácia voľne nadväzuje na BESEDU - EMOČNÉ ZRANENIA - PRVÁ POMOC PRI LIEČBE, ktorá bude prebiehať od 17:30.
Účasť na jednom alebo oboch podujatiach si volíte v prihláške Vy samy.

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

11. JÚN o 19:00 (piatok)
Regeneračné centrum Skalka
Za Humnami 35, Nitra

 

Cena 10 eur

 

Ako sa na meditáciu prihlásiť?
Stačí vyplniť PRIHLÁŠKU TU

 

  

LEKTORKA NIKA
Nika pôsobí ako učiteľka v Univerzite vedomého života, kde vyučuje rozpoznanie skutočnosti v 1. ročníku a zručnosť meditácie v semestri Duchovné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Je autorkou meditačných kurzov Ži JA a zážitkových seminárov Zaži JA, ktorých zámerom je približovať ľuďom spojenie s ich vyšším
božským JA. Sprevádza ženské kurzy ŽENA - kvet života. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

 

UNIVERZITA VEDOMÉHO ŽIVOTA ponúka ucelenú skladbu vzdelania „Rozpoznanie skutočnosti“, ktorá sa zameriava na celistvý rozvoj osobnosti človeka na 4 úrovniach vnímania. Ide o celistvý usporiadaný spôsob vyučovania, ktorého cieľom je odovzdať žiakom prakticky uplatniteľné vedomosti v dennom živote. Ich zámerom je naučiť žiakov osvojiť si zručnosti, ktoré povedú k pochopeniu úskalí závislostí na neslobodnom prejave a odstráneniu bariér vo vyjadrení vlastnej samostatnej osobnosti. Štúdium je koncipované ako trojročné, v priebehu rokov študenti postupne formou prednášok i zážitkových stretnutí rozvíjajú svoju osobnosť na 4 úrovniach vnímania. Po ukončení štúdia žiaci budú plne vybavení nástrojmi na transformáciu vlastného života a prejavu k slobodnému uplatneniu v oblastiach, ktoré ich napĺňajú dôstojnosťou a sebavedomím. Štúdium je vhodné pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia dospelosti. Celé trojročné štúdium je rozdelené do ucelených a systematicky nadväzujúcich semestrov, počas ktorých si študenti postupne osvojujú zručnosti, vedúce k zmene postoja smerom pre prežívanie vnútornej slobody a spokojnosti.

 

 

Nika sa na Vás teší v Skalke  🙂

Foto Galéria