Emočné zranenia - prvá pomoc pri liečbe - Beseda s Nikou

Pozrieť Event na FB

Datum: 11. 06. 2021

Čas: 17:30 - 18:30

Popis:

Máte pocit, že sa Vám dejú vo vzťahoch – partnerských, rodinných, pracovných – tie isté veci dookola? Herci vo vašom živote sa striedajú, ale divadlo ostáva rovnaké? 

 Pozývame Vás na interaktívnú besedu s Nikou Laňkovou, učiteľkou v Univerzite vedomého života.

. Ako môžeme využiť náuku rozpoznania skutočnosti pri skvalitnení našich vzťahov s okolím vrátane vzťahu k sebe samému?

. Ako rozpoznám emočné zranenie?

. Ako pristupovať k liečbe emočných zranení?

. Čo je prvý krok pri vystúpení z programu?

. Musím byť “dokonalý“, aby som mal fungujúci vzťah?

. Ako konštruktívnym spôsobom začleniť do liečby našich zranení naše okolie?

Na tieto a ďalšie otázky si zodpovieme počas interaktívnej besedy. Po besede máte možnosť zúčastniť sa špeciálnej meditácie, kde si ukážeme ako môžeme prostredníctvom meditácie harmonizovať naše citové telo a podporiť vnútornú rozvahu. K meditáciám nájdete viac informácií v udalosti: Meditácia - Kľúč k vnútornej rozvahe s NIKOU

V prihláške si môžete samy zvoliť, či sa chcete zúčastniť iba jednej z udalostí alebo byť súčasťou besedy aj meditácie.

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

11. JÚN o 17:30 (piatok)

Regeneračné centrum Skalka

Za Humnami 35, Nitra

Cena 8 eur

Ako sa na interaktívnu besedu prihlásiť?

Vyplnením PRIHLÁŠKY TU

 

 

 

LEKTORKA NIKA

Nika pôsobí ako učiteľka v Univerzite vedomého života, kde vyučuje rozpoznanie skutočnosti v 1. ročníku a zručnosť meditácie v semestri Duchovné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Je autorkou meditačných kurzov Ži JA a zážitkových seminárov Zaži JA, ktorých zámerom je približovať ľuďom spojenie s ich vyššímbožským JA. Sprevádza ženské kurzy ŽENA - kvet života. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

UNIVERZITA VEDOMÉHO ŽIVOTA

ponúka ucelenú skladbu vzdelania „Rozpoznanie skutočnosti“, ktorá sa zameriava na celistvý rozvoj osobnosti človeka na 4 úrovniach vnímania. Ide o celistvý usporiadaný spôsob vyučovania, ktorého cieľom je odovzdať žiakom prakticky uplatniteľné vedomosti v dennom živote. Ich zámerom je naučiť žiakov osvojiť si zručnosti, ktoré povedú k pochopeniu úskalí závislostí na neslobodnom prejave a odstráneniu bariér vo vyjadrení vlastnej samostatnej osobnosti. Štúdium je koncipované ako trojročné, v priebehu rokov študenti postupne formou prednášok i zážitkových stretnutí rozvíjajú svoju osobnosť na 4 úrovniach vnímania. Po ukončení štúdia žiaci budú plne vybavení nástrojmi na transformáciu vlastného života a prejavu k slobodnému uplatneniu v oblastiach, ktoré ich napĺňajú dôstojnosťou a sebavedomím. Štúdium je vhodné pre všetky vekové kategórie od dosiahnutia dospelosti. Celé trojročné štúdium je rozdelené do ucelených a systematicky nadväzujúcich semestrov, počas ktorých si študenti postupne osvojujú zručnosti, vedúce k zmene postoja smerom pre prežívanie vnútornej slobody a spokojnosti.

Nika sa na Vás teší v Skalke 🙂

Foto Galéria